Veľmi zaujímavá štylistická analýza, musela si tomu venovať určite veľa času