Multispace

Multispace - Hudba, literatúra, divadlo iným pohľadom...

Nezábudník

Kalendar

Gagy 2010

Gagy2010

Vaša hudba

Nahraj...

Komentáre

Udalosti

Slová na dnes alebo témy na krčmový rozhovor

Poznáte to? Sedíte s priateľmi v [tu dosaďte typ reštauračného zariadenia] a rozhovor viazne... Prebrali ste snáď všetko - od noviniek na facebooku, cez vývoj politickej situácie, zážitky z poslednej akcie (niekedy je to skôr syzifovská námaha skladania puzzle), až po úspechy či neúspechy v práci. Zábava začína viaznuť. Každý pozerá do vlastného pohára (taniera). Verbálna komunikácia sa obmedzí na jednoslabičné odsekávanie. Čo tak skúsiť rozprúdiť zábavu neošúchanými témami? Nech sú vám námetom na spoločenskú diskusiu tieto slová na dnes.

Petrichor
Vedci si už zvykli dávať odborné názvy kadečomu a kdekomu. Ale pomenovanie "vôňa vzduchu po daždi"? Aj to je! Termín petrichor (čítaj petriker) prvýkrát použili v roku 1964 dvaja austrálski vedci v článku pre časopis Nature. Títo vedci zistili, že niektoré rastliny počas suchých období vylučujú určitý olej, ktorý následne vsiakne do pôdy. Počas dažďa sa tento olej spolu s ďalšou látkou nazývanou geosmín  (ďalší odborný termín  pre vôňu zeme) dostáva do vzduchu a spolu tak vytvárajú  vôňu dažďa. Spojenie petrichor sa skladá z dvoch gréckych slov - petros znamená kameň a ichor je tekutina, ktorá prúdi v žilách gréckych bohov.

Vrecizmus
Ak človek žije vo vreci, nikto ho nemôže posudzovať podľa farby pleti, náboženstva, pohlavia, dĺžky palcov, oblečenia či veku. Je to trochu pritiahnuté za vlasy? Cieľom vrecizmu bolo zosmiešniť predsudky a stereotypy. Pomenovanie a neskôr aj hnutie vymyslel John Lennon a Yoko Ono v čase ich rozsiahlej mierovej kampane koncom 60tych rokov (na tlačovej konferencii vo Viedni v roku 1969). Vrecisti mali mať doslova celé svoje telo vo vreci. John a Yoko to prezentovali ako formu totálnej komunikácie. Prebývanie vo vreci zvýrazní posolstvo vrecistu, a nie jeho výzor. Lenon na tému vrecizmu raz povedal : "Ak dosiahneme na svete nejaké dobro, tak radi budeme klauni sveta". Yoko zase vyhlásila, že k vzniku vrecizmus ich inšpirovala kniha Malý princ od Exupéryho:  "Nie je dôležité to, čo vidia oči, ale to, čo vidí srdce."

Mautam
Každých 48 rokov sa v severovýchodných indických štátoch Mizoram a Manipur opakuje cyklický ekologický jav zvaný Mautam alebo bambusová smrť. V tom čase v týchto oblastiach, kde 30% flóry tvoria divoké bambusové lesy, rozkvitá jeden druh bambusu - Melocanna baccifera. Po tejto udalosti hneď nasleduje udalosť ďalšia - útok čiernych krýs, nazývaný aj krysia povodeň.  Dochádza k tomu tak, že sa v neočakávanej úrode bambusu množia a po vyčerpaní zásob semien, opúšťajú lesy a zaútočia na silá s uskladneným zrnom, čo v konečnom dôsledku spôsobuje hladomor. V minulosti takto zapríčinený hladomor zohrával významnú úlohu pri utváraní politických dejín regiónu. Posledný Mautam sa v Indii vyskytol v roku 2006, kedy musela pomáhať aj armáda. No aspoň majú teraz na 48 rokov pokoj.

Zákon psa a lesa
Ak pes príde do čistého (čítaj neocikaného) lesa, náhodne si vyberie strom, ktorý ociká. Napriek tomu, že ocikaný strom nemá žiaden špeciálny význam ani "nevytŕča z davu", ďalšie psy, ktoré vstúpia do toho istého lesa, ocikajú práve tento strom. Ukrajinsko-poľský historik Igor Ševčenko, ktorý vymyslel tento zákon určite po úpornom premýšľaní, popisuje tendenciu historikov opakovať prácu predchádzajúcich dejepiscov v neprospech všeobecných historických udalostí.

Cui bono?
Fráza sa používa v kriminalistike, v trestnom práve, pri súdnych sporov alebo v detektívkach, kde sa zisťuje motív činu (väčšinou trestného), vychádzajúc zo skúsenosti, že úmyselné trestné činy sú motivované vlastným obohatením páchateľa, získaním väčšieho vplyvu a podobne. Latinská fráza "Cui bono?" alebo "Cui prodest?" v doslovnom preklade znamená "v koho prospech?" alebo "komu k prospechu?".
Lúčime sa s vami latinskou frázou "cui bono clankus existus?". No vo váš, naši milí čitatelia, len vo váš! :)

-qukler-
Poslední komentáře
03.08.2010 13:51:51: Yoko nech už neberie drogy :):):)
 
Multispace - Hudba, literatúra, divadlo iným pohľadom... © 2010